U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wij beloven geheim te houden alles wat ons in het kader van de behandeling wordt medegedeeld in woord en geschrift, of op iedere andere wijze.

Tevens dienen wij ons er van te vergewissen dat wij alles wat in het kader van de behandeling door U, of door directe familieleden, of door derden aan ons gemeld wordt, als vertrouwelijk  moet worden behandeld, danwel dat wij daar het vertrouwelijke karakter van dienen te begrijpen.

Daarnaast mag U van ons verwachten, zoals wij ook van onze ketenpartners verwachten, dat er vertrouwelijk met Uw gegevens wordt omgegaan, die bij ons bekend en geregistreerd staan.

Onze computersystemen zijn met de laatste beveiligingssoftware beveiligd en worden door daarvoor erkende personen in de gaten gehouden. Mocht er onverwijld toch een inbreuk op onze gegevens worden waargenomen, dan wordt alles in het werk gesteld om de schade tot een minimum te beperken. Er wordt aan een ieder die het aangaat melding gemaakt van de inbreuk, conform de voorwaarden van de AVG wetgeving.

Al hetgeen dat in het kader van de behandeling door U in woord en geschrift aan ons wordt medegedeeld blijft onder ons.

Alles wat in het kader van de behandeling noodzakelijkerwijs uitgewisseld dient te worden tussen ons en Uw behandelende arts(en), de thuiszorgorganisatie of de zorginstelling, wordt dor ons zeer vertrouwelijk behandeld.

In de uitwisseling van gegevens van U aan derden, zal gebruik gemaakt worden van Uw naam, Uw adresgegevens, Uw geboortedatum en eventueel Uw BSN-nummer. Dit om een zo precies mogelijke duiding te hebben over wie wij informatie uitwisselen.

Mocht U bezwaar willen maken van deze wijze van gegevensoverdracht, dan dient U dat tijdens de behandeling aan de behandelaar duidelijk te maken. Om in dit geval toch een juiste informatieoverdracht mogelijk te maken, zal de informatie op papier aan U verstrekt worden, waarna U deze informatie zelf overdraagt aan de belanghebbende partij.

Wij doen er alles aan om de Informatie die wij over U hebben opgeslagen in ons informatiesysteem, ten allen tijde zodanig worden afgeschermd van de buitenwereld, dat alles in het werk gesteld wordt om geen onbedoelde toegang tot Uw gegevens mogelijk te maken.

Mocht om een of andere reden wel toegang tot ons informatiesysteem geweest zijn door buitenstaanders dan maken wij daar melding van aan U, aan allen die ons informatie verstrekt hebben en stellen wij de partij die onze gegevens bewaard en opslaat aansprakelijk voor de oneigenlijke toegang in ons informatiesysteem, zoals dat bedoeld wordt in de wet AVG.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?